Kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir; Penafsiran Bil Ma’tsur

biografi tafsir ibnu katsir, ansor diskusi ibnu katsir Kajian Kitab Tafsir Ibnu Katsir, dedikasi ilmu tafisr yang penting bagi perkembangan umat islam, tafsir ibnu katsir juga dikatakan sebagai kajian tafsir paling shohih, dari itu kami akan mebahas tentag kajian tafisr ini, Tafsir Ibnu Katsir disusun oleh seorang ahli hadits, tak heran kitab tafsir ini lebih mengedepankan penafsiran-penafsiran bil ma’tsur. Bahkan sang penulis mengklaim metode tafsirnya tersebut sebagai yang paling shahih. Kali ini akan mengapresiasi kitab Tafsir al-Qur`ân al-’Azhîm atau yang lebih akrab dengan sebutan Tafsir Ibnu Katsir. Jika ditilik dari jenisnya, Tafsir Ibn Katsir ini termasuk kategori tafsir bil ma`tsur yang juga sangat termasyhur, bahkan menduduki peringkat kedua setelah Tafsir Ath-Thabari. Di antara sesama tafsir bil ma’tsur, Tafsir Ibnu Katsir termasuk termasuk yang paling concern mengetengahkan penafsiran ayat Al-Quran dengan ayat Al-Quran lain, yang lazim disebut tafsir Al-Quran bil Quran. Selain itu tentu saja Ibnu Katsir juga menampilkan penafsiran yang bersumber dari hadits dan atsar, lengkap dengan rangkaian sanad (genealogi) periwayatannya. (untuk download kitab ibnu katsirsilahkan klik link berikut)

DOWNLOAD KITAB IBNU KATSIR

Continue reading